Sundown at the historic Lisserpoel windmill. With a reflection in the river the Ringvaart. On the Rooversbroekdijk in the Lisserpoelpolder in the South-Holland village of Lisse in the Netherlands. This windmill was build in 1676.

NEDERLANDS

De geschiedenis van de Lisserpoelmolen

De drooggemaakte Lisserpoelpolder in de provincie Zuid-Holland in de gemeenten Lisse en Sassenheim komt in 1675 onder water te staan, nadat de Spaarndammerdijk bij het dorpje Halfweg is doorgebroken. Met grote moeite krijgt men de polder weer droog, omdat de bestaande molens in slechte conditie zijn. Daarom besluit men om een nieuwe molen te bouwen: de huidige Lisserpoelmolen op de Rooversbroekdijk in de gemeente Lisse.

De Lisserpoelmolen werkt vanaf de bouw met een vijzel. Dat is in die periode uitzonderlijk, want vrijwel alle poldermolens worden uitgerust met een scheprad. Deze molen is de oudste nog bestaande poldermolens met van oorsprong een vijzel.

In het begin van de 19e eeuw wordt er gezocht naar manieren om het water uit de polder te malen, ook als er geen wind is. Dat is de reden waarom er een motor in de molen wordt geplaatst die de vijzel kan aandrijven. Er wordt buiten de motor ook windkracht gebruikt. In 1989 draait de Lisserpoelmolen voor het laatst als hoofdgemaal, nadat naast de molen een elektrisch aangedreven gemaal is geplaatst. In dat jaar wordt de molen overgedragen aan de Rijnlandse Molenstichting.

De Lisserpoelmolen wordt door een vrijwillig molenaar in bedrijf gehouden en fungeert al hulpgemaal. Hij wordt ingezet bij extreme wateroverlast of als het gemaal defect is. De Lisserpoelpolder heeft een oppervlakte van circa 235 ha en een opvoerhoogte van 3,40 meter. Het Polderpeil staat op -4,00 meter NAP (Normaal Amsterdams Peil)

Meer info: Rijnlandse Molenstichting