Aerosolen, een mengsel van zeer kleine ( speeksel ) druppeltjes waterdamp in lucht door uitademen, praten , hoesten of niezen.